Ciara Artt

Ciara Artt

Event

Ciara Artt är född och uppväxt i England, och har bott i Sverige sedan fem år tillbaka. Ciara är utbildad designer, och hon är därför den som ser till att våra event är utseendemässigt tillfredsställande. Dessutom är hon en utav de som har hand om alla våra kundrelationer.

Se resten av Talentos team.